Szükséges okmányok

okmanyokAz alábbiakban összefoglaljuk milyen okmányokra lehet szükség az anyakönyvezéshez, illetve a temetéshez.

Ha nem történt meg a halotti anyakönyvezés

  • halottvizsgálati bizonyítvány
  • születési anyakönyvi kivonat
  • jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről” nyomtatvány (kizárólag kórházi elhalálozás esetén)
  • személyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • érvényes útlevél
  • 2001. év után kiállított kártya alakú jogosítvány

A fentieken kívül, az elhunyt családi állapotától függően az alábbi dokumentumok szükségesek még.

Házas: házassági anyakönyvi kivonat
Özvegy: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
Elvált: válást igazoló okirat

A család vagy a temettető már rendelkezik az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatával

  • halotti anyakönyvi kivonat egy példánya
  • halottvizsgálati bizonyítvány egy példánya

Hagyományos sírhelybe történő rátemetés, illetve sírboltba történő koporsós temetés esetén az ÁNTSZ sírnyitási engedélyéhez 2.200 forintos illetékbélyeg szükséges. A rátemetési engedélyt gazdasági társaságunk beszerzi.

LAKÁSON történő elhalálozás esetén, a hamvasztási engedélyt az elhunyt lakhelye szerint illetékes ÁNTSZ, kórházi boncolás esetén a kórház adja meg (Halottvizsgálati bizonyítvány 22-es pontja).